Wat we willen - Ons doel

 

In de jaren 80 van de vorige eeuw woedde de Aids epidemie in Zambia. Kinderen verloren hun ouders met een verpletterende regelmaat. Wij hebben toen aan een aantal stervende moeders beloofd dat wij voor hun kinderen zouden zorgen. En aangezien je moet doen wat je belooft, doen we dat ook. Maar we doen meer. Sinds 1990 helpt de Stichting Joy of a Toy de allerarmsten in Zambia. Ons doel is om de bevolking van Kalwala Village en omstreken  te ondersteunen in hun gevecht tegen armoede. Het uiteindelijke doel is dat zij zich zelf kunnen redden. We richten ons vooral op de volgende gebieden

Opvang:

Er is een weeshuis gebouwd voor twintig weeskinderen: het Mary Milimo Orphanage. In 2002 is het weeshuis geopend. De dorpsraad van Kalwala, Mweye en Muswema heeft besloten welke wezen in aanmerking kwamen om opgenomen te worden in het weeshuis. Ze zijn liefdevol groot gebracht door hun weeshuis-moeders: Victoria, Febby, Charity en Irene. En niet te vergeten door onze held: de helaas veel te vroeg overleden PiJo. Die weeskinderen van het eerste uur zijn nu volwassen en gelukkig. Een aantal heeft een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie afgerond. Het weeshuis neemt nu kwetsbare kinderen op uit de gehele provincie. Die worden geplaatst door het Social Wellfare Office (soort kinderbescherming) van de overheid. Momenteel wordt het weeshuis geleid door Edward en zijn vrouw.

Educatie:

Aangezien er geen scholen in de directe omgeving bestonden zijn er in de loop der jaren met steun van Joy of a Toy de volgende scholen gebouwd: Een kleuterschool. een basisschool , een middelbare school en een vakschool. De scholen voorzien duidelijk in een grote behoefte. Hoeveel klaslokalen we ook bouwen, ze puilen altijd uit. En dat is goed. Goed onderwijs is namelijk de basis van elke fatsoenlijke samenleving.

Gezondheidszorg:

Armoede en ziektes gaan vaak hand in hand. Om de mensen uit de omgeving beter te kunnen verzorgen is er een medische kliniek gebouwd. De kliniek bestrijkt een uitgestrekt gebied van zestien dorpen. Duizenden mensen krijgen eerste hulp bij ziektes zoals malaria, bilharzia en andere infecties. Alle vrouwen uit de omgeving bevallen in de kliniek en alle kinderen worden ingeënt. Ook zijn er tijdens het project verpleegsters opgeleid.  

Armoede bestrijding:

Op weg naar zelfredzaamheid is soms een steun in de rug onontbeerlijk. Als stichting proberen we de lokale bevolking te ondersteunen bij het opzetten van initiatieven die een inkomen kunnen genereren. Voorbeelden daarvan zijn een kippenfarm, een groentetuin, een graanmolen en een lodge. Ook is er een onderkomen gebouwd voor de vrouwenclub, die daarin economische activiteiten ontplooit, zoals bijvoorbeeld het maken van schooluniformen.

Als stichting zijn wij ervan overtuigd dat de belangrijke zaken in het leven geen materiële bezittingen zijn. Het leven bestaat niet echt uit dure rolex horloges en privé vliegtuigen. De essentie van het leven is verbondenheid met je medemens. En als die medemens hulp nodig heeft, dan help je, zoals je zelf ook geholpen zou willen worden. Het leven bestaat uit wat je deelt.. Er is geen derde wereld. Er is maar één wereld. Een wereld waarin we allemaal verbonden zijn. En elk kind in die wereld heeft het recht om te leven. De kinderen van Afrika leven in armoede. Wij luisteren naar ons hart en doen daar wat aan.