Wat we belangrijk vinden

Gelijkwaardigheid

Al onze initiatieven zijn vraaggestuurd vanuit de Zambiaanse gemeenschap. We trekken samen op bij de uitvoering van onze gezamenlijke plannen. En we waken ervoor dat iedereen binnen het project met respect behandeld wordt. Het principe van gelijkwaardigheid leidt er ook toe dat wij geen voorstander zijn van individuele sponsoring van "onze" kinderen en leerlingen. We verdelen giften die specifiek voor de kinderen en leerlingen bedoeld zijn altijd zo gelijk mogelijk over alle kinderen.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is ons einddoel voor het individuele kind, maar ook voor de uitvoerende organisatie in Kalwala. We zetten ons in voor een verschuiving van afhankelijkheid naar eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

Respectvol voor de Zambiaanse cultuur

Wij richten het onderwijs in naar lokale maatstaven. We bouwen onze gebouwen volgens de Zambiaanse methode. Bij de uitvoering van de initiatieven houden we rekening met de Zambiaanse gewoontes en omgangsvormen. We wijzen onze Nederlandse vrijwilligers op het verschil in culturen en vragen hen daar respectvol mee om te gaan.

Transparantie

Als stichting zorgen we ervoor dat we alle giften verantwoorden. Elke gegeven euro wordt aantoonbaar in Zambia besteed. Al onze verslagen (financieel en inhoudelijk) zijn openbaar.

Sustainability

De beste manier om te waarborgen dat de behaalde resultaten ook in de toekomst voortbestaan is volgens ons een nauwe samenwerking met de Zambiaanse overheid. We streven ernaar al onze gebouwen en projecten zo snel mogelijk over te dragen aan de Zambiaanse regering. Op die wijze worden de initiatieven ingebed in het formele Zambiaanse regeringsbeleid. Het zou voor ons ook niet finacieel haalbaar zijn om alle salarissen van de leerkrachten en het ziekenhuispersoneel te blijven betalen.