PARTNERS

We werken met heel veel partners samen, maar hieronder staan dtoch wel de belangrijkste drie.

School Support and Beyond en SOZambia 

De samenwerking met deze twee stichtingen is tot nu toe uitstekend verlopen. De bouw van drie extra klaslokalen voor de Middelbare school wordt door beide stichtinge fors ondersteund. Wij verwachten ook in de toekomst te blijven samenwerken. De voorzitter van SOZ, Chris Hendriks, heeft Kalwala vaak bezocht samen met Arie van Kooten. Het is dus denkbaar dat hij ook in de toekomst het dorp fysiek zal blijven bezoeken en ons op die manier kan informeren over de situatie ter plaatse.

Chris in Kalwala

Zambiaanse overheid


De opbouw van Chinsali als hoofdstad van de provincie gaat traag maar gestaag. Het zorgt er in ieder geval wel voor dat de mensen uit Kalwala die op de scholen vaardigheden aangeleerd hebben direct aan de slag kunnen. Vooral de bouw van het nieuwe provinciale ziekenhuis heeft voor werkgelegenheid gezorgd. Maar ook in Chinsali zelf wordt volop gebouwd.

De lokale overheid werkt goed samen met het weeshuis. Er worden in het weeshuis tijdelijk kinderen ondergebracht waarvoor elders bij familie wegens omstandigheden geen plek meer is. Die worden dan een tijd liefdevol verzorgd totdat er familieleden opgespoord zijn om de opvoeding voort te zetten. Wat wel een punt van aandacht is, is het feit dat het Welfare-office voor dit soort gevallen wel financiële steun toezegt, maar dat dat altijd helaas bij een toezegging blijft. We hopen nog steeds op een structurele financiële bijdrage van de overheid om het weeshuis te ondersteunen, dat zou de ideale manier zijn om ook dit gedeelte van het project in te bedden in de lokale structuren zodat de duurzaamheid gewaarborgd is.

Op het ministerie van onderwijs

Bij het Wellfare office