rekeningnr. NL54 INGB 0002 2665 20

Financiëel Donaties

Joy of a Toy is volledig afhankelijk van donaties van particulieren en organisaties. We zijn blij met iedere euro en we zijn er trots op dat we duidelijk kunnen maken dat er bij onze Stichting niets aan de strijkstok blijft hangen. Er zijn op dit moment verschillende vaste donateurs die ons de gelegenheid geven de maandelijkse vaste lasten die er in Kalwala Village voor het project betaald moeten worden, grotendeels te kunnen bekostigen. Iedere extra donateur is welkom, hoe klein die bijdrage ook is.

Mocht je je willen aanmelden als donateur van Joy of a Toy, dan kan dat. Graag zelfs. Iedere bijdrage kan overgemaakt worden naar ons rekeningnummer NL54 INGB 0002 2665 20, ten name van Stichting Joy of a Toy.

Iedereen die vaste/regelmatige donateur van Joy of a Toy wil worden, vragen we de vaste donatie zelf te regelen via een periodieke overschrijving naar onze rekening NL54 INGB 0002 2665 20, ten name van Stichting Joy of a Toy. Automatische incasso hoort sinds kort jammer genoeg niet meer tot onze mogelijkheden, dit vanwege de relatief hoge extra bankkosten die we als kleine stichting, onder andere als gevolg van de invoering van de IBAN/SEPA-rekeningnummers, zouden moeten betalen.

Tot slot: het kan zeker geen kwaad om het volgende te weten. Stichting Joy of a Toy is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geeft iedere donateur van Joy of a Toy de mogelijkheid de gift aan de Stichting bij het invullen van de belastinggegevens als aftrekpost mee te laten tellen. Daar kun je desgewenst je voordeel mee doen bij het invullen van je belastingaangifte.
Een vorm van donatie aan een stichting als de onze die nog meer fiscaal ‘rendement’ op kan leveren, is de zogeheten periodieke gift. Daarbij moet er gedurende minimaal 5 jaar steeds hetzelfde bedrag jaarlijks overgemaakt worden naar de Stichting. Sinds 1 januari 2014 is daarbij de tussenkomst van een notaris niet meer aan de orde: je kunt volstaan met het invullen van een formulier dat ook door de vertegenwoordigers van Stichting Joy of a Toy ondertekend moet worden. Voordelen bij deze vorm van doneren zijn het ontbreken van een drempel en een maximum bij de belastingaftrek. Mocht je daar gebruik van willen maken, dan is het verstandig daar van te voren contact met ons over op te nemen. Wij zorgen dan ook voor dat formulier.
Zie de pagina Contact

English
Volg ons op Facebook!